İTHALAT KAYIT SİSTEMİNİ KULLANAN İTHALATÇILARA YÖNELİK ÖNEMLİ DUYURU

- İthalat Tebliği (İTHALAT: 2018/1) Hükümleri Gereği Azo Boyar Madde İçeren veya İçerme Riski Taşıyan Eşyaya Ait Duyurular

- İthalat Tebliği (İTHALAT: 2018/1) Hükümleri Gereği Azo Boyar Madde İçeren veya İçerme Riski Taşıyan Eşyaya Ait Ön Tespit ve Duyurular

- Dolaşım Belgeleri Hk.

- İhracatçı Birlikleri Beyanname Onay Prosedürüne ilişkin yeni düzenleme Hk.


DUYURU

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) ve  UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) arasındaki veri paylaşımı protokolü kapsamında UND tarafından ,
kara taşımacılığında , sınırda karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi amacı ile geliştirilen uygulamalarda kullanılmak üzere talep edilen ve 2010 Ağustos ayından bu yana beyanname bilgileri ile birlikte ebirlik sunucularına gönderilmesi zorunlu hale getirilen  taşımacı şirket vergi numaralarının sağlıklı işlenmesini teminen  , ebirlik sunucularındaki vergi numaraları ile karşılaştırılarak kontrol edilmesi uygulaması başlamıştır.
Ebirlik sunucularında olmayan taşımacı şirket vergi numaralarının giriş işleminin başarılı bir şekilde sonuçlanmasına engel teşkil etmesi nedeni ile  eksik numaraların , tüm İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri merkez ve bürolarında sisteme tanıtılmasına devam edilmektedir.
Ayrıca sisteme girilen bu vergi numaraları , yazılımcı firmaların ürünlerindeki veri tabanlarına dahil edilmesi amacı ile mesai saatlerinden sonra UND 'ye  gönderilmektedir.

Önemle Duyurulur.

Bu sitedeki içerik kaynak gösterilmeden kullanılamaz..